Keresett publikáció


A vezetői képességek grafojegyei

Személyiségjegyek

Grafológiai jegyek

jó megismerő képesség (ismeretszerzés és megújítás képessége)

a mentális képességek magas szintje

jó szervezőképesség

 

jó tagoltság, szabályosság, sebes írástempó,

jó irányító-vezetőképesség

t-áthúzások magasak, erőteljes írás, magasabb formanívó, nyomáshangsúly,

jó motiváló képesség

ua.

erős döntésképesség

határozott, szabályos, a vezető típus jegyei

jó értékelőképesség

jó tagoltság, normál sűrűség, tiszta, áttekinthető, szabályos írás

helyes bánásmód képessége

szociabilitás-jegyek

a beleélés, empátia képessége

hangsúlyos, nem szúrós végvonalak,normál vagy kisebb szóközök, normál másodlagos szélesség,nyitott oválok, girlandos kötésmód

kreativitás képessége

k-variabilitás, enyhén szabálytalan írás

jó együttműködési képesség

szociabilitásjegyek

jó kommunikációs képesség

ua.