Keresett publikáció


Aláírás teszt

Mit mond rólam az aláírásom?

Írjon néhány sort egy sima A/4-es lapra, írja alá, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre!


1. Az aláírása

a/ kb. 1-2 sortávolságnyira van a szövegtől?b/ nagyon közel van a szöveghez?c/ távol van a szövegtől?


2. Az aláírása

a/ a papír függőleges középvonalától kissé jobbra csúszott?b/ balra csúszott?c/ erősen jobbra csúszott? 


3. Aláírásának betűméretei

a/ megegyeznek a szöveg betűméretével?b/ kisebbek a szöveg betűméreténél?c/ nagyobbak a szöveg betűméreténél?


4. Vezeték- és személynevét

a/ szótávolságnyira külön írta? b/ egymástól távol írta? c/ egybeírta? 


5. Vezetéknevének betűmérete

a/ ugyanakkora, mint a személynevééb/ kisebb, mint a személynevééc/ hangsúlyosabb, mint a személynevéé


6. Vezeték- és személyneve

a/ egy vonalban helyezkedik elb/ jobbra lefelé futóc/ jobbra felfelé irányuló


7. Az aláírása

a/ olvasható?b/ nehezen vagy csak részben olvasható?c/ teljesen olvashatatlan


8. Aláírásában aláhúzás, szóvégi pont, díszítés

a/ nincsb/ kevés dísz és plusz vonalc/ jellemző

Eredményszámítás

Minden a válasz 2, b válasz 1,  c válasz 3 pontot ér

 

 

 

Értékelés


20-24 pont

Minél magasabb a pontszáma, annál inkább jellemző lehet Önre, hogy nem szívesen marad észrevétlen környezetében. Törekvő és energikus, kezdeményező és önállóságra törekvő alkat. Valószínűleg nem áll távol Öntől a versenyszellem és a kockázatvállalás. Fontosnak tartja, hogy hivatásában is elismerés övezze - munkaideje talán nem is különül el igazán a magánéletétől. Nyitott az új kihívások iránt és igyekszik ügyesen, taktikusan  bánni lehetőségeivel. Szeret önállóan dolgozni. Érdemeit kellőképp tudja hangsúlyozni, ami hozzásegíti, hogy környezete is elismerje képességeit és teljesítményét.

13-19 pont

A realitások talaján áll. Nem akar többnek vagy másnak látszani, mint ami, és inkább többet dolgozik, hogy elismerést vívjon ki, mint hogy állandóan "fényezze" magát. Kerüli a blöfföket. Feladatainak ellátása során nem a leglátványosabb, hanem a legcélszerűbb megoldásokat keresi. Szükség szerint önállóan vagy csapatban is megállja helyét. Nem zárkózik el a lehetőségek elől, de a túl nagy rizikótól óvakodik - inkább fontolva haladó alkat. Megpróbál egyensúlyt teremteni hivatása és magánélete között. Igyekszik felelős módon dönteni és cselekedni, tetteinek következményét vállalja.

8-12 pont

Minél kevesebb pontja van, annál inkább igaz lehet, hogy Ön zárkózottságra, visszahúzódásra hajlamos ember. Kellő önbizalom híján nehezen nyílik meg mások előtt. Leginkább megszokott környezetében, otthon, illetve meghitt társaságban érzi jól magát. Inkább a magánéletére helyezi a hangsúlyt, mintsem szakmai előmenetelére. Nemegyszer tarthat az új helyzetektől és nyomaszthatja, ha döntéshelyzetbe kerül. Ezért - ha csak egy mód van rá - a háttérben marad, vagy olyankor mutatja meg magát, amikor nem túlságosan tétes a helyzet. Ha azt szeretné, hogy mások nagyobb tiszteletet nyilvánítsanak Önnel szemben, keressen módot arra, hogy saját benső értékeit felfedezze és kiaknázza.