Keresett publikáció


Analízis segédlet-a kötővonal

A kötővonal(duktus)

A kötővonal elsősorban a személyiség környezethez való viszonyulásának minőségét, az ahhoz való közeledését és szociális viszonyainak jellemzőit mutatja be. 

A kötésformát vizsgáljuk a betűk között, bizonyos betűkön belül (például h, m, n), valamint azokon a helyeken, ahol a normaírástól eltérő alakot találunk. A grafológia négy alapvető kötésmódot különböztet meg: szöges, árkádos,girlandos és fonalas. Ezeken kívül létezik az ún. kettős ívelés és a ’sacre coure’ névvel illetett kötésmód is. 

A szöges kötés

Szöges kötés esetén a vonal megtörik, képzése során az írómozgás lendülete megbicsaklik. A szögesen író ember energikus, erős akaratú, határozott. Elképzeléseihez makacsul ragaszkodik, nehéz meggyőzni. Elvárja, hogy környezete alkalmazkodjon hozzá. Nem futamodik meg a konfliktusoktól, sőt élvezi a harcot. Pozitívuma, hogy igen kitartó, feladatait megbízhatóan végzi el. Autonóm személyiség, aki maga alakítja életét. Szélsőséges esetben erőszakos, támadó, öntörvényű is lehet. A kompromisszumokat nem kedveli, és haragtartó is lehet. Társait nehezen engedi közel magához, nem barátkozó típus. Érzékeny, finom lelkű ember nem ír szöggel, ebben biztosak lehetünk, ráadásul minél hegyesebbek a szögek, annál erősebben jelentkeznek írójukban a negatív tulajdonságok. A túlzott szögesedés egoizmusra, könyörtelenségre, fanatizmusra, bizonyos esetekben brutalitásra is utalhat.Itt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy "egy jel nem jel", tehát mielőtt diagnózist állítanánk fel valakiről, az írás egészét kell szemlélnünk, és megerősítő jeleket kell keresnünk állításaink mellé.

Az árkádos kötés

A magyar normaírás az árkádos formára épül. Az árkád tulajdonképpen egy fordított girland: a vonal alakja ívelt, az ív indulási és érkezési pontja az alsó zónahatáron van. A zömmel így író ember szabálykövető, hagyománytisztelő egyén. Zárkózott, nehezen megközelíthető, megfontolt, óvatos, bizalmatlan, introvertált, ugyanakkor stabil, határozott, az érzelmek kevésbé befolyásolják, és jól bírja a megpróbáltatásokat. A külsőségek fontosak a számára, ami interperszonális kapcsolataiban is megfigyelhető.

Ha csak a szó elején látunk árkádot, a vége girland az arra utalhat, hogy a duktor alapvetően közvetlen, nyitott, de tudatosan moderálja magát.

A szűk árkáddal író ember precíz, pontos, kötelességtudó, ugyanakkor elzárkózó, szorongó, bizalmatlan, s nem kizárt, hogy leplez valamit. 

A szókezdő árkád esetében a kezdővonal íve árkáddá modulálódik. Az így író személy kezdetben távolságtartó és csak később oldódik fel. Más értelmezés szerint a kezdőárkád írója hatáskeltésre törekszik. 

A záró árkádnál a befejező vonal íve alakul át árkáddá. Kerüli a másokkal való őszinte érintkezést, nem akarja kinyilvánítani véleményét. Zárkózott, nehezebben barátkozó, sőt gyanakvó is lehet. Jól terhelhető fizikailag és pszichikailag egyaránt.

A girlandos (füzéres) kötésmód

A vonal alakja ívelt, az ív indulási és érkezési pontja a felső zónahatáron van. Felül nyitott, alul kerek, zárt alakzat. 

Ez a kötésmód igen gyakori, bár sokszor más kötésmódokkal keverten jelenik meg. Az így író emberről elmondhatjuk, hogy nyitott a világ dolgaira, befogadó az új információkra, szívesen közeledik embertársai felé. Képes kapcsolatokat teremteni, kiváló kommunikációs készséggel bír, exravertált, rugalmas, alkalmazkodó. A füzéres írásmódot előnyben részesítők érzelmi beállítottságúak, lágy, oldott, engedékeny emberek. Kedvesek, barátságosak, empatikusak, ám nyitottságuk, nagyfokú befogadási hajlamuk révén befolyásolhatók. Konfliktuskerülők és segítőkészek, tudnak adni és befogadni. Elképzelhető, hogy önállótlanok, céljaiktól eltéríthetők is lehetnek.

A szavak elején és végén megjelenő füzéreket a grafológia negatívan ítéli meg. Mindkettő arra utalhat, hogy a kedvességet, a szeretetet csak színlelik, mivel rájöttek arra, hogy barátságos, közvetlen viselkedéssel jobban el tudják érni céljukat.

A fonalas kötésmód

A vonal kígyószerűen hullámzik, a törzsvonalak eldőlnek, „hanyattesnek”, és erőtlenül hullámzanak, mint a földre hullott fonalszálak. Jelentése megegyezik azzal, hogy a törzsvonalak szimbolikusan a két lábbal a földön álló emberrel egyeznek meg...fonalasodás esetén ezek a törzsvonalak eldőlnek, kibillennek stabilitásukból. Fonalasodás előfordulhat szó elején, szó közben és a szó végén, de az egész szó is válhat fonallá. A személyiség szempontjából ez érzékenységet,megérinthetőséget, szélsőséges esetben hiper –szenzibilitást jelent. (hiszteroid jelleg)

A kettős ívelés a zseniális diplomaták, vagyis a magas szintű asszertiviással és érzelmi-mentális intelligenciával bíró emberek kötésmódja.

A Sacre coeur-írás a hajdani apácaírásról kapta a nevét, egy ma már nem használt stenderdről. Írója a szélsőségességig merev, konformista, elveihez a makacsságig ragaszkodó ember írása. Mesterkélt, mindenféle rugalmasságot nélkülöző, makacs és meggyőzhetetlen ember ír így.