Keresett publikáció


Grafológiai segédlet a szintézishez-kreativitás

Alkotás, kreativitás, fantázia megjelenése az írásban (forrás: internet)

Képzeletünk, élményeink, ismereteink egyedi, jellegzetes rendezésével, integrálásával, különböző alkotásokat hozhatunk létre. Érdeklődésünk szerint ez lehet gazdasági, tudományos vagy művészeti. Az alkotó fantázia, a bejövő objektív és szubjektív információkat sajátos produktumban adja tovább. Általánosból egyedit alkotni gondolati síkon, majd formába öntve (szavak, képek) továbbadva és fizikai vetületben megalkotva ez a teremtés igazi megjelenése.

Az alkotó kreativitás megjelenési jegyei a kötött és kötetlen betűkapcsolatok váltakozása, füzéres-fonalas kötésmódú m-n-p betűk, a magasan szálló vagy a következő betűbe bekötött ékezetek, rövidítések, dinamikus mozdulatú íráskép, gyors, erőteljes mozdulatok, magasba nyúló, térölelő felső betűszárak, egyéni íráskép.A csapongó, tárgyát nem találó kritikátlan fantázia azonban csak álmodozást, elrugaszkodott vágyakat elérhetetlen célokat mutat megvalósulás nélkül. Ezek megjelenése a magas ékezetek, t-betűk áthúzása a betűtörzs felett, karika ékezetek, dundi felsőszárak a betűkben, miközben a betűsorok középső részei aprók, az íráskép gyenge nyomású. 

Következtetőképesség, logika, új szempontok figyelembe vétele, a szempontváltás képessége, szokatlan társítások esetén láthatjuk, hogy kreativitásunk és humorérzékünk összefügg. Az egymástól távol eső dolgok összekapcsolására való hajlam, gyors asszociációk, a hullámos ékezetekben, könnyed, változatos, de olvasható betűalakításokban, sajátos jelölésekben, szókapcsolatokban ölthetnek testet. Az írásképben folyamatos vonalvezetésű kapcsolási módok találhatók, előfordulnak a közben újabb és újabb ötletek miatti sorokba való beleírások, javítások, csillagozások, margókra tett megjegyzések, jelölések. 

Az alkotóképesség nemcsak a nagyívű, kreatív gondolkodás jellemzője, mert aprólékos mozaikokként is kirakható a nagy egész. Rendet teremtve, módszeres építkezés által is juthatunk új következtetésekre és utakra. Az összefüggésekben lévő következtetés logikus levezetésének képessége megjelenik a nagy sorközök általi átlátó képességben, a szöveg, írástömb erős tagoltságában, a dinamikus vonalvezetésben és kötött-kötetlen írásmód változatosságában.

A rendszerezés, strukturálóképesség, mely a rendezetlenségből helyes csoportosítással új egységet képes létrehozni, felfedezhető a jól tagolt írástömbben, arányos margókban, azonos sortávolságokban, egyenes sorirányokban, a betűk alsó , középső, felső, zónájának kiegyenlítettségében, egyenletes dőlésében. Az aláhúzások, kiemelések, rendezett, következetes bekezdések, helyes írás, gondolatjelek, egyéb írásjelek használata, határozottan kitett ékezetek, mellyel a jó kontrollképességét is mutatja.