Keresett publikáció


Grafológiai segédlet a szintézishez-temperamentum

Temperamentum (forrás:internet)

Temperamentum, vérmérséklet szerint négy típust szoktak elkülöníteni: kolerikus, szangvinikus, melankolikus és flegmatikus. A vérmérséklet az egyén érzelmi akarati életét meghatározó tulajdonságok összessége.

Szangvinikus embertársunk érzelmei erősek, gyors lefolyásúak. Gyors és türelmetlen, hirtelen ötletek, meggondolatlan azonnali reakciók, kritika, kétkedés jellemzi. Áthúzásai, ékezetei röpködőek, kapkodóak, sor- és szótávolságai változóak. Barátkozó, lelkesedésre hajlamos, de nem elég kitartó, külső motivációra van szüksége. Hullámos sorokat alkotva, könnyed, hajlékony vonalvezetéssel halad a papír síkján, legtöbbször füzéres betűkapcsolódásokkal. Változó nyomású, jobbra dőlő, gyors írása van. Nyitott, rugalmas gondolkodású, sokirányú érdeklődésű, ezért nem mindig fejezi be, amibe belevágott.

A kolerikus ember erős, kiegyensúlyozott, vállalja önmagát. Erős nyomású, nagyméretű betűket ír. Tartós, intenzív érzelmekkel rendelkezik, lobbanékony. Gyors, határozott írómozgással képzett jellegzetes írásképe van.  Fogékony a külvilág ingereire, aktív, tettekkel reagál. Sorvezetése egyenes vagy kissé hullámzó, betűi jobbra dőlnek. Jó munkabírású, erős akaratú. Kezdeményező, vállalkozó kedvű, hosszú távra tervez, előrelátó. Kritikai érzéke erős, nem fél a kihívásoktól, felvállalja a konfliktusokat, akaraterős, kitartó. Egymáshoz kapcsolódó, szöges betűk, szúrós végek, kis jobb margó, változó méretű középzóna található írásában. Irányító típus, ezért nem mindig népszerű. Jó értelmi képességekkel párosulva vezetőnek alkalmas. A melankolikus ember érzelmei lassabban alakulnak ki, de tartósak. Visszafogott, kényelmes időbeosztás szerint, pontosan végzi feladatait. „Mindent a maga idejében.”- hallhatnánk lelki füleinkkel. Nem kapkod, mindennek megadja a módját, a külvilág ingereit szemlélődő módon, saját szűrőjén át engedi beáramlani. Gyenge nyomóerővel, szabályosan ír, széles margókat hagyva. Ad a formákra, írásban éppúgy, mint a hagyományőrzés, szabályok tartása területén. Ezáltal jól olvasható, amit a papírra vet. Egyenes sorvezetésű, vízszintes iránytartású szépen formált írásában nagyobb középbetűk, pontosan kitett áthúzások, ékezetek vannak. Közösségben távolságtartó, kevés, bár tartós barátságokat köt. Sor- és szótávolságai nagyok, minden betűjéből a megbízható erő sugárzik.

A flegmatikus ember elég passzív, ő is megfontoltan cselekszik, nem esik túlzásokba. A rábízott feladatokat tisztességgel végrehajtja, de semmi többet. Rendszerező, türelmes, kitartó, hosszú távú munkában a legmegbízhatóbb partner. Szereti a rendet és a szokásokat, szertartásokat, szabályokat, melyek biztonságot adnak számára. Szabályosan formált és vezetett írómozgás, kissé merev, ütemes, monoton. Nincsenek kilógó szárak elrántott felesleges vonalak. Tiszta és áttekinthető, kissé unalmas, rendezett szövegtömböt ad ki a kezéből, amin biztonsággal eligazodhatunk. Margói nagyok, betűi arányosak, az írás szöge álló vagy kissé balra dőlő.

Agyi folyamatainkban a gátlások lassan alakulnak ki a viselkedésekhez kapcsolódóan. Minél több gátlás épül ki, annál szabálytartóbb, alkalmazkodóbb a személy. A túlzott gátlásosság azonban már akadályozza a spontán, természetes viselkedést, frusztrált, feszült, vagy szorongó állapotokat idéz elő. Jelei lassú írásban szűk, szoros betűképzés, nagyon zárt változó szélességű oválisok. Kis bal margó, nagy jobb margó, reszketeg vonalvezetés.  Álló vagy balra dőlő, kisebb méretű betűk, szöges, árkádos kötések.