Keresett publikáció


Intelligencia-típusok

Intelligencia-típusok grafojegyei

(forrás: internet)

Michel De Grave Párizsban élő grafológus, szociológus  új módszert dolgozott ki, mely szerint négy intelligenciafajtát lehet elkülöníteni a kézírás alapján. E szerint négy intelligenciatípusba sorolható az emberek többsége. Vannak azonban u.n. kevert típusok, ahol a domináns vonásokat érdemes kiemelni és a további vizsgálódás dönti el, hogy még milyen kiegészítő intelligenciatípus van jelen az írásban, illetve a személyiségben.

A képességek kiaknázásának kulcsa a személyiség szerkezetében rejlik. Ez nem határozható meg csupán a már korábban ismert IQ-val, mert egy alacsony intelligencia hányadossal rendelkező ember is kaphat szárnyakat, ha pld. erősen motivált, valamilyen feladat elvégzésére. Ennek az ellenkezője is igaz, mert hiába magas az IQ,, ha nincs valakiben jelen pld. az  érzelmi intelligencia (EQ).

Az intelligencia típusok feltárása elsősorban a pályaalkalmasság vizsgálatában jelenthet nagy segítséget, mert túl a humán-reál csoportosításon, a személyiség  mélyebb rétegeinek megismerését teszi lehetővé.

Nézzük tehát végig azokat a típusokat, melyeknek Michel De Grave már kidolgozta a grafológiai adaptációját:

1.KONKRÉT INTELLIGENCIA- TÍPUS 

Az ilyen kézírással író emberek aktivitásban érzik jól magukat. Keresik és kedvelik a tárgyakkal és a természettel való kapcsolatot, kézügyességük fejlett, ezért vonzzák is őket a kézműves tevékenységek, a műszaki pályák. 

Reálisak, materialista beállítottságúak, a hasznosság vezérli őket. A kézzelfogható bizonyítékokat fogadják el. Emlékezetük képi, ezért jól tájékozódnak a térben.

Kézírásukra jellemző, hogy formailag egyszerű, kifejezetten sablonkövető és pontos, precíz a kidolgozottság. Mozdulataik kontrolláltak, vonalaik teltek, nyomatékuk erős és szabályos. Az írás mérete kicsi vagy közepes, dőlése szabályos.

2.SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA- TÍPUS 

Ennél a típusnál az emberi kapcsolatok kialakítása jelenti a fő motivációt. Empátiával rendelkezik és jó a problémamegoldó képessége. Nyitottan fordul embertársai felé, szívesen vállal segítő munkát. Harmóniára törekszik, mert érzékeny és alkalmazkodó. Könnyedén illeszkedik be a különböző  közösségekbe.

Kézírásukra az ívelt, girlandos vonalvezetés jellemző, a vonal mázolt, hajlékony, „folyékony”. Általában a jobbrahaladás és az enyhe gyorsaság  miatt a jobbra-dőltség is jelen van. A sebesség szabályos, az írás kötött (vagy csoportosan kötött), A térelosztás szellős és világos.

3. ABSZTRAKT INTELLIGENCIA-TÍPUS 

Fejlett a verbális intelligenciájuk, árnyaltan fejezik ki magukat. Váratlan helyzetekben jól feltalálják magukat. Ok már elszakadnak a tárgytól, sokkal jobban vonzódnak az elméletekhez, az ideák, az ötletek és az elméleti tudás világában élnek.  Fejlett a szóbeli és számbeli memóriájuk.

Általában idealisták, bár a racionális bizonyítékokat jobban elfogadják. Jó a kapcsolatteremtő képességük, de ennek ellenére nem jellemző az érzelmi intelligencia jelenléte személyiségükben. 

Két féle iránya lehet az Absztrakt intelligenciának az analitikus (kötetlen írásmód) és a logikus (kötött írásmód).

Kézírásukra jellemző a szabálytalan, vibráló mozdulatvezérlés és ingadozó sebesség, hajlékonyság, gyenge nyomás, tiszta vonal. Formailag a kombinációk és a fonalas kötések  dominálhatnak. A dőlés enyhén változó, a függőleges körül hullámzik. 

A betűk kicsik és egyszerűsítettek, a fehér felület dominál. A térelosztásnál spontaneitás jellemző. Az írás gyors, élénk az alapvonalat nem tartja.

4.INTUITÍV INTELLIGENCIA-TÍPUS 

Az ilyen intelligenciatípussal bíró emberek nagyon kreatívak, eredeti a látásmódjuk. Hirtelen tudatosulnak bennük a lényeges dolgok, ezeket nem lehet akarattal létrehozni, de amikor jön, nagyon gyorsan és hirtelen „esik le”, mint pld. az alkotóművészeknél  az ihlet, vagy a humoristáknál a poén.

Fontos, hogy tapasztalatokra támaszkodjon, mert különben elszakadhat a valóságtól és ténybeli tévedések forrása lehet.

Az ilyen gondolkodású embereknek nagy szükségük van a szabadságra, mert a korlátozások letörik alkotókedvüket. Kifejezetten művészi pályára alkalmasak.

Kézírásukban jellegzetes a fehér felület (a papír) túlsúlya, gyakori az eredeti, vagy a stilizált formák megjelenése. A vonal könnyed nyomású, reliefes, ívelt. Álló jellegű és változó méretű. Az egész írást a szabálytalanság uralja, mert semmilyen korlátot nem képesek  figyelembe venni.