Keresett publikáció


Pszichológiai alapfogalmak-érzelem

ÉRZELEM

- A valóság tárgyaihoz, jelenségekhez való szubjektív viszonyulás, közvetlen átélés formájában. Az érzelmeknek poláris jellege van.

- Az érzelem pozitív - negatív töltése attól függ, hogy a tevékenység, melyre késztet sikeres vagy sikertelen.

- Speciális viszonyt jelöl

- Az érzelem nem követi, hanem tartalmazza a szituáció értékelését, egy semleges izgalom és egy mechanikus asszociáció egymásra hatása interakciója.

Az izgalom

- minden emóció közös és nélkülözhetetlen alkotóeleme

- nem érzelem, ahhoz, hogy az legyen szükség van egy asszociációra, mely lényegéből adódóan tanult, tapasztalati tényező

- Ebből következően az érzelem egy veleszületett és egy tanult tapasztalati faktor elválaszthatatlan egysége, interakciója.

- Az izgalom nem általános, a kéreg jelentős részére szétterjedő, hanem lokális asszociációhoz társul, melynek eredménye a konkrét érzelmek kibontakozása  (harag, öröm, szeretet,)

Az érzelmi élmény:    

- feszültségtartalom

- kognitív ( tanult )  cselekvésszabályozásban

Az érzelmek fajtái:

- elemi – velünk született (öröm, fájdalom, félelem)

- tanult – tapasztalat szerzéssel kialakult, kialakult érzelmek, melyek tartalmuk szerint lehetnek:

- esztétikai: természetben és a fellelhető művészetben néphez kapcsolódó szubjektív viszonyulásunk (szép, rút)

- erkölcsi érzelmek: az erkölcsi normákhoz, szabályokhoz kapcsolódó szubjektív viszonyulás (feladat, csalódás, kötelességtudat, hazafiság, együttérzés)

- intellektuális érzelmek: a megismeréshez kapcsolódó szubjektív viszonyulásunk (tudásvágy, kíváncsiság, érdeklődés, kudarcélmény, evidenciaélmény, kétely)

Az erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmeket magasabb rendű érzelmeknek nevezzük.

Az érzelmek kifejeződései

- szándékosan (általában verbálisan)

- önkéntelenül (vegetatív kísérő jelenségekben - arcpír, sápadás, pulzusszám, vérnyomás, izzadás)

- GBR: galvanikus bőr reflex (poligráfia eleme a hazugság vizsgálat

- mimika

- gesztusok

- vokális intonáció (hangok általi)

(Forrás: internet)